Home

Voorgeschiedenis

Zoute Zoen is de opvolger van Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek, de manuscriptenprijs die sinds 1970 tweejaarlijks werd uitgereikt.

Mede omwille van het bedrag, van de namen van de vroegere laureaten en van de grote verspreiding die hun bekroond werk kende, groeide de Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek uit tot de belangrijkste manuscriptenprijs voor jeugdboeken in Vlaanderen en Nederland.

Ingesteld in 1970 was de prijs een van de oudste nog bestaande jeugdboekenprijzen in Vlaanderen en allicht de oudste manuscriptenprijs. Het oorspronkelijke bedrag werd vastgesteld op € 495. In 1993 werd dat opgetrokken tot € 6.200. Sinds 2000 krijgt de winnaar een bedrag van € 12.500.

Bekende auteurs Henri Van Daele, Gerda Van Erkel, Karel Verleyen en Do Van Ranst wonnen in het verleden allemaal deze prestigieuze prijs. Ze werden beloond met een mooie som aan prijzengeld en bovendien werd hun winnend manuscript als jeugdboek uitgegeven bij Davidsfonds / Infodok. Vaak werden deze jeugdboeken ook opgemerkt in het buitenland.

De Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek onderging in 2010 een ware transformatie: met de nieuwe naam ‘Zoute Zoen’ en het nieuwe logo staken we de oude prijs in een fris en jong kleedje steken.

Met de aanpassingen die in de editie van 2016 zijn doorgevoerd, is de transformatie compleet. We willen er in onze manuscriptenwedstrijd nadrukkelijk voor zorgen dat de winnaar een bekende en veelgelezen jeugdauteur wordt. Door het aanbieden van een bootcamp, het uitreiken van €5.000 prijzengeld en het verspreiden van het winnend jeugdboek investeert Zoute Zoen in de toekomstige carrière van de winnaar.


Vorige winnaars:

2012 Ellis Flipse – Alex en de Dux van het Zuiden
2010 Marleen Nelen – Over Zee
2008 Do Van Ranst – Moeders zijn gevaarlijk met messen


2006 Frank Adam – De passie van de puber


2004 Do Van Ranst – Mijn vader zegt dat wij levens redden
2002 Gerda Van Erkel – Een dubbel vuurteken
2000 Ina Vandewijer – Witte pijn
1998 Karel Verleyen – Prins van de Leegte
1996 Patrick Bernauw en Guy Didelez – In het teken van de ram
1993 Gerda Van Erkel – Zes maal één is zeven
1990 Walter Gansemans – Jonas, schilder of geus?
1988 Wim Daems – Het koopkind
1986 Teresa Van Marcke – De eenhoorn
1984 Denise De Veylder – Rumoer in het land van de mieren
1981 Odette Jacob-Debeuf – De sterrentocht
1978 Henri Van Daele – Joran, tovenaar met één ster
1977 Henri Van Daele – De radijsjeskoning
1973 Mireille Cottenjé – Het grote onrecht
1970 René Struelens – Vlucht langs de Anapoer