Home

Zoute Zoen wedstrijdreglement

Prijs finalisten: schrijversbootcamp in Knokke-Heist
Prijs winnaar: €5.000 + uitgeven boek

Het gemeentebestuur Knokke-Heist v.z.w. en Uitgeverij Davidsfonds NV organiseren een wedstrijd voor het beste jeugdboek 2016.

 1. Deze wedstrijd betreft een onuitgegeven Nederlandstalig verhalend jeugdboek voor jongeren vanaf 12 jaar.
 2. De manuscripten die ervoor worden ingediend, moeten oorspronkelijk in het Nederlands zijn geschreven. Verhalenbundels komen niet in aanmerking.
 3. Elke deelnemer mag slechts één manuscript indienen. Eerder ingezonden manuscripten mogen niet meer deelnemen.
 4. De juryleden van de wedstrijd kunnen niet deelnemen.
 5. Door hun deelname aan de wedstrijd verzekeren de auteurs dat hun ingezonden manuscript oorspronkelijk is en nog niet werd uitgegeven; tevens dat zij over het volle eigendomsrecht ervan beschikken en dat zij het uitgaverecht op de eerste uitgave afstaan aan de mede-organiserende Uitgeverij Davidsfonds NV. Zij ontheffen de uitgever van elke verantwoordelijkheid t.a.v. derden wegens schending van het eigendomsrecht of belediging van personen.
 6. De quotering van de jury bepaalt een eindselectie van vijf manuscripten. De auteurs van deze manuscripten krijgen schrijfadvies op maat tijdens een schrijversbootcamp.
 7. Wie zijn manuscript instuurt, moet bij een eventuele selectie verplicht deelnemen aan het bootcamp dat zal plaatsvinden van 5/06/2015 t.e.m. 7/06/2015 in Knokke-Heist.
 8. Na het bootcamp krijgen de vijf genomineerde auteurs de kans om hun tekst te herwerken. Hun herwerkte teksten worden ingediend op 1/09/2015.
 9. Fragmenten uit de vijf genomineerde, definitieve teksten worden in print en online verspreid. Op basis hiervan brengt het publiek zijn stem uit gedurende de maand oktober 2015.
 10. De prijs voor het beste manuscript, de Zoute Zoen, houdt een geldprijs van 5.000 euro in. In deze som zijn alle rechten voor de exemplaren van het bekroonde werk verspreid via alle kanalen (eerste druk) begrepen.
 11. Het manuscript dat de prijs wint, zal uitgegeven worden door Davidsfonds Uitgeverij NV tegen de voorwaarden van het typecontract.
 12. Davidsfonds Uitgeverij NV heeft het optierecht voor de uitgave van werken die de prijs niet verwierven, maar die niettemin geschikt werden bevonden voor publicatie. Indien van het optierecht gebruik wordt gemaakt, zal de uitgeverij de auteurs een overeenkomst voorstellen. Dit optierecht geldt enkel voor het ingezonden manuscript.
 13. Vanaf het moment dat dit reglement wordt verspreid, mogen manuscripten worden ingezonden p/a: Davidsfonds, Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven. De inzendtermijn wordt afgesloten op 31 januari 2015. Poststempel geldt als datum van inzending.
 14. De manuscripten dienen ANONIEM in zes exemplaren via verzekerde zending (aangetekend of via taxipost) te worden verstuurd. Aanbevolen tikinstructies: een overzichtelijke bladspiegel (3 cm marge links en rechts, - 1.5 interlinie), paginanummering, pagina’s op één zijde bedrukt. Bij elke tekst wordt er een synopsis van het verhaal gevoegd van maximaal 8.000 tekens (inclusief spaties). Op elk exemplaar vermeldt de deelnemer de titel van het werk. Inzendingen waarop naam of adres van de auteur voorkomen worden uitgesloten.
  De titel van het manuscript wordt vermeld op de buitenkant van het omslag, die bij zending gesloten wordt. In het omslag zit een gesloten enveloppe met een dichtgevouwen papier met daarop de werkelijke naam en het adres van de schrijver. Daarbij dient een ondertekende verklaring te worden gevoegd waarin de zender zich akkoord verklaart met het reglement van de Zoute Zoen 2016. Ingezonden manuscripten kunnen niet worden teruggetrokken.Ingediende manuscripten moeten minimum 200.000 tekens tellen (spaties inclusief).
 15. Ingediende manuscripten moeten minimum 200.000 tekens tellen (spaties inclusief).
 16. De jury van de Zoute Zoen is samengesteld uit John Schijnemakers, Michael de Cock, Jozefien van Beek, Toin Duijx, en Ann Foulon. Secretaris is Veerle Moureau.
 17. De jury neemt soeverein de beslissingen, waartegen geen beroep kan worden aangetekend en waarover niet wordt gecorrespondeerd. Over alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de jury.
 18. De quotering van de jury en het oordeel van het publiek bepalen de eindselectie.
 19. De uitspraak zal ten laatste januari 2016 worden bekendgemaakt aan de deelnemers en aan de media.


Secretariaat:
Veerle Moureau
Quinten Metsysplein 12
3000 Leuven
Tel.: 016/310.600
Fax.: 016/310.608